Privacyverklaring

De Marsen Webcommunicatie, privacyverklaring:

Je leest op dit moment de privacy verklaring van De Marsen Webcommunicatie. De Marsen Webcommunicatie is een (visueel) communicatie bureau dat zich richt op het neerzetten van visuele uitingen van bedrijven. Denk hierbij aan o.a. het ontwerpen van websites,  het bouwen van websites en fotografie .  Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Marsen Webcommunicatie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door De Marsen Webcommunicatie, neem dan gerust contact op! info@demarsen.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  1. Gegevens:

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. O.a.:

  • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan je gebruikmaakt
  • Voor identificatiedoeleinden
  • Om onze klanten op de hoogte te houden van het project / de bestelling .
  • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
  • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten

Op het moment dat je contact opneemt met De Marsen Webcommunicatie via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. De e-mail van De Marsen Webcommunicatie  wordt gehost bij Versio. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Versio.3. De website en back-ups van de website worden gehost bij Versio.  Gegevens die jij achterlaat op de website van De Marsen Webcommunicatie zijn op de servers van Versio opgeslagen.

In het algemeen hanteren wij  de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de administratie Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Reviews Zolang de review relevant is

 

 Wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

  1. Rechten:

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Marsen Webcommunicatie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met info@demarsen.com . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door De Marsen Webcommunicatie .

Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Marsen Webcommunicatie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De Marsen Webcommunicatie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Marsen Webcommunicatie  vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De Marsen Webcommunicatie  niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat De Marsen Webcommunicatie  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@demarsen.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door  De Marsen Webcommunicatie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. En daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar De Marsen Webcommunicatie . Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

  1. Beveiliging

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van De Marsen Webcommunicatie prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

  1. Gerechtvaardigd belang

De Marsen Webcommunicatie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Marsen Webcommunicatie  via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Marsen Webcommunicatie  de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met De Marsen Webcommunicatie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

De Marsen Webcommunicatie  behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Marsen Webcommunicatie  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van  De Marsen Webcommunicatie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via  info@demarsen.com

 

De Marsen Webcommunicatie

De Marsen 2

9419 TR  Drijber

info@demarsen.com

06 – 511 98 126